Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en brosjyre om egenberedskap på 15 ulike språk, under overskriften "brosjyre og plakater".