Alle eksamener for 10. trinn i hele Norge er avlyst.

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020. Alle elever i grunnskolen får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Standpunkt 

Lærere og skoleledere i Enebakk vil prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunktkarakterer. Skolene jobber for å sikre at alle elever skal få standpunkt.

I perioden 18. mai til 30. mai vil det gjennomføres skriftlige årsprøver i norsk, engelsk og matematikk. Disse årsprøvene er med på å danne grunnlag for standpunktkarakter, samt andre større vurderingsprøver for elever på 10. trinn.

Elever og foresatte vil få en mer utfyllende informasjon.