Grunnet store snømengder vil driftsavdelingen i Enebakk kommune gjennomføre en del ekstraordinære tiltak i tiden frem mot 1. april. 

Arbeidet innebærer blant annet brøyting på gang- og sykkelveier, enveiskjørte veier og andre områder. Det vil foregå noe snørydding og bortkjøring av snø også på nattestid, opplyser driftsavdelingen.

- Vi kommer ikke til å sperre av veier og områder i forbindelse med snøryddingen, og det vil ikke bli gitt nærmere varsel om nøyaktige tidspunkter for når snøryddingen skjer. Vi ønsker med dette å opplyse folk om at vi jobber ekstraordinært for å ta unna snømengdene, opplyser driftsavdelingen.