Med bakgrunn i den ekstreme situasjonen med tørke og utfordringer for landbruket satte rådmannen og ordføreren i Enebakk kommune krisestab onsdag. Landbrukskontoret og representanter for landbrukslaget deltok også på møtet.Ordfører Øystein Slette

- Mange av utfordringene vil bli adressert gjennom nasjonale ordninger og landbrukets organisasjoner, men samtidig er det viktig at kommunen har oversikt og står klar til å møte innbyggere på best mulig måte, sier ordfører Øystein Slette.  

For mange er dette en utrolig vanskelig situasjon, en situasjon man har liten kontroll over og som vi ikke ser ut til å få hjelp fra naturens side til å løse. Kommunens etater vil ha økt bevissthet i forhold til den vanskelige situasjonen og vil gjennom landbrukskontoret og landbrukslaget tilby sine tjenester til de som trenger hjelp eller noen å snakke med, opplyser ordføreren.

- Landbrukskontoret vil følge situasjonen og kartlegge. Krisestab vil tre sammen igjen fredag 20. juli for å evaluere situasjonen og om kommunen bør gjøre videre tiltak. I slike situasjoner er det viktig at vi støtter opp om hverandre, sier Slette.