Du kan kontakte kommunen via elektronisk kommunikasjon. Men vi stiller en del krav til hvordan en slik kommunikasjon skal være.

Elektronisk skjema

Våre elektroniske skjema er med på å sikre at vi får tilstrekkelige opplysninger til å behandle din henvendelse. Derfor skal du bruke skjema hvis det finnes et som dekker ditt behov for å sende elektronisk til oss. Du vil få en svarmelding der du blir bedt om å bruke skjema hvis vi mottar en elektronisk henvendelse på annen måte uten at du har avtalt med oss at det er greit.

Vi anbefaler at du logger inn på skjemaløsningen, også når du bruker et skjema som ikke krever pålogging. Da fylles skjemaet automatisk ut med en del opplysninger om deg fra offentlige registre.

Opplysninger du oppgir i skjemaet krypteres før de overføres til oss. Dette innebærer at du kan bruke skjema også for sensitive opplysninger om det er aktuelt.

Edialog - Sikker sending for henvendelser der vi ikke har skjema

Hvis du ønsker å henvende deg til kommunen og våre skjema ikke dekker hva du ønsker, og opplysningene du sender ikke skal være kjent for alle, anbefaler vi at du bruker Edialog. Dette er skjema vi har hos KS, og der alle opplysninger sendes kryptert før de overføres til oss. Dette innebærer at du kan bruke edialog også for sensitive opplysninger om det er aktuelt

Vi har tre edialogskjema, ett for henvendelser til barneverntjenesten, ett for henvendelser til PPT og ett for henvendelser til andre enheter i kommunen.

E-post - Usikker sending for henvendelser der vi ikke har skjema

Hvis du ønsker å henvende deg til kommunen via e-post, ber vi om at e-posten sendes til postmottak@enebakk.kommune.no. Våre ansatte kan bli syk, ha ferie eller av andre grunner være forhindret fra å lese epost, så ikke send din henvendelse til en personlig e-post-adresse. Postmottak leses hver eneste arbeidsdag, og vi vil sørge for å videreformidle til en som kan behandle meldingen din.

Vær oppmerksom på at du ikke bør sende sensitive opplysninger i e-post. Ingen vet hvem som kan ha tilgang til den på veien til oss. Hvis du likevel sender e-post med sensitivt innhold, må du oppgi annen kontaktinformasjon enn e-post-adresse. Vi vil trolig ikke ha lov til å sende deg svar via e-post.

Vedlegg til sendinger

Vi tar imot vedlegg på de fleste skjema, via edialog og via e-post. Vi kan åpne svært mange filformat, men hvis du sender et vedlegg vi ikke får åpnet, vil vi sende deg melding og enten be deg sende vedlegget på nytt eller sende i et annet format.

En del program lar deg sette passord som begrenser filbruken (åpning/utskrift osv). Slike beskyttede filer tar vi ikke imot, og du vil få melding om å sende uten passordbeskyttelse.

Vi tar ikke imot filer der vi må hente innholdet fra ekstern fillagringstjeneste uten at det er avtalt med postmottak først.