Kontaktinformasjon for Enebakk kommune er som følger:

Telefon:

  • Forvaltningen (pasientkoordinator): tlf. 64 99 22 20 (kl. 08:00 - 15:30)
  • Korttidsavdelingen Enebakk sykehjem (Ignagard): tlf. 474 87 925 (vakttelefon)
  • Hjemmesykepleien: tlf. 64 99 22 60
  • IKT-rådgiver: tlf. 404 01 917

E-post: Systemansvarlig: meldingsansvarlig@enebakk.kommune.no

Virksomhetssertifikater
Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister.

Rutiner
For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med systemansvarlig.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer.

Fastleger
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Legemiddelopplysninger (1.4)
Helseopplysning til lege (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)

Sykehus
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Epikrise (1.1)
Helseopplysning ved søknad (1.5)
Innleggelsesrapport (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
Utskrivningsrapport (1.5)