På Gaustatoppen i Tinn kommune ble det i 2010 reist en varde som markerer 200-årsjubileet for førstebestigningen av fjelltoppen, som rager 1883 meter over havet. Varden er bygget Gaustatoppen, varde, med stein sendt i gave fra mange av kommunene som kan se til Gaustatoppen fra et eller annet punkt i kommunen.

Enebakk kommune var blant de 119 kommunene som fikk invitasjon fra Telemark fylkeskommune om å bidra med en stein til varden. Steinen vi sendte er funnet i Dalefjerdingen.

– Jubileumsvarden vil stå et sted de aller fleste besøkende, som er minst 30.000 i året, vil se. Vi håper da at flest mulig av de besøkende i framtida vil finne en stein i varden fra sin hjemkommune, skrev Telemark fylkeskommune i sin invitasjon.

Lista over kommuner som fikk invitasjon til å sende en stein er basert på analyser av digitalt kartverk over Syd-Norge, ifølge Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold.

I løpet av de snart ti årene som er gått siden varden ble reist er tallet på besøkende til Gaustatoppen økt til rundt hundre tusen mennesker i året, ifølge Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Gaustatoppen

BILDETEKST: Steinene er påmontert små skilt som forteller hvilken kommune de kommer fra. Steinen fra Enebakk kommune er den gråspekkede, trekantede steinen med spissen opp, nummer tre fra venstre.

BILDETEKST: Varden er påmontert en plakett som forteller historien om de to vitenskapsmennene med følge
som besteg toppen i august 1810.Gaustatoppen, varde, plakett

(Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonsenheten, Enebakk kommune)