Det gjøres fra mandag 8. februar følgende endringer ved besøksrutiner Enebakk sykehjem pga. fullført vaksinasjon hos beboerne denne uken:

Beboere kan nå få 2 besøk per uke. Fortsatt gjelder det at det er de samme besøkende hver gang.

Vi forventer ytterligere lettelser i besøksrestriksjonene i løpet av kort tid, og avventer nå oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

Pårørende vil bli fortløpende oppdatert via e-post og på kommunens hjemmesider.

 

Med vennlig hilsen,

Ledelsen ved Enebakk sykehjem