Kjære pårørende!

Nå endrer vi besøksrutinene ved sykehjemmene. 

Vi åpner opp for mer enn 1 besøk i uken. Besøk bestilles på telefon, minst en dag i forveien, ring tlf: 64992200. Det er fortsatt 45 minutter pr. besøk. Man kan ringe og be om ekstra besøk etter tilgjengelighet.

Barn kan også komme på besøk. Det må være en voksen med. Den voksne har ansvar for at barna følger smittevernrutinene. Max 3 pårørende pr besøk, inkludert barna.

Vi har strenge krav til at dere som kommer på besøk er HELT friske, altså være helt symptomfri og ikke ha vært i nærkontakt med noen som er smittet med korona, eller i karantene.

Alle pårørende som har vært i utlandet skal ha 10 dager karantene fra sykehjemmet før de kommer på besøk. Husk håndhygiene og 1 meter.

 

Med vennlig hilsen,

Ledergruppen i Enebakk Sykehjem