Enebakk kommune er satt på nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak, med egen lokal forskrift i tillegg.
De nye retningslinjene har virkning fra kl. 00:00 10. mai 2021. 
Les regjeringens pressemelding her

De skjerpede tiltakene er for å begrense import av smitte fra kommuner med større smittetrykk.

Nye regler/anbefalinger:

  • Hjemmekontor er ikke lenger et påbud, men en anbefaling.
  • Voksne over 20 år fra andre kommuner, kan ikke delta på arrangementer eller idrett-/fritidsaktiviteter i Enebakk.
  • Barn og unge som trener/øver med lag/foreninger utenfor Enebakk, kan delta på fritidsaktiviteter over kommunegrensene.

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser o.l.) tester seg ukentlig.

Munnbind:

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind for ansatte, og for gjester som ikke sitter ved bordet.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

For oversikt over nasjonale tiltak, se regjeringen.no