Kommunestyret i Enebakk vedtok 14.12.20 endringer i satser for gebyrer og brukerbetalinger gjeldende for kultur- og oppvekstavdelingen.

De nye satsene er gjeldende fra og med 1. februar 2021.

Kommunens nettsider vil, i løpet av kort tid, bli oppdatert med nye satser.