Rapport om koronasituasjonen i Enebakk kommune, fra kriseledelsen mandag 18. januar 2021:

Det er 207 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

 

Enebakk kommune letter på koronareglene i tråd med nasjonale føringer, fra og med 20. januar.

Lettelsene gjelder i hovedsak på disse områdene:

  • Barne- og ungdomsidretten åpner igjen
  • Offentlig svømming åpner igjen med restriksjoner
  • Enebakk har ikke lenger egne regler for sosiale sammenkomster i og utenfor hjemmet, det er nasjonale råd og regler som gjelder

Regler i Enebakk kommune:

Arrangementer

  • Forbud mot arrangementer innendørs med mer enn 10 personer med unntak av begravelser som har et tak på 50 personer

Begrenset åpning av:

  • Treningssentre: Trening skal kun være individuell trening, og alle skal registreres. Det er kun innbyggere som er folkeregistrert i Enebakk som kan trene på treningssentre i Enebakk.
  • Munnbind for alle over 12 år i drosje og på offentlig kommunikasjon. Unntak på skolebusser.

 

Forøvrig viser vi til nasjonale råd og regler om koronaviruset (Helsenorge.no)

Nasjonale regler:

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

  • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Nasjonale anbefalinger:

  • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Det kan også gjennomføres barnebursdager dersom alle barna kommer fra samme kohort.