Følgende regler er nye:

 • Enebakk kommune har besluttet å også forby innendørs breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn. Det gjelder allerede et slikt forbudt for voksne. Det vil likevel være mulig å gjennomføre følgende aktiviteter: skolesvømming for de under 20 år, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • I tråd med endringer i nasjonale regler, endres det maksimale antallet tillatt på gudstjenester og livssynssamlinger fra 20 til 10 personer. 

Oversikt over alle regler i den sosiale nedstengingen av Enebakk (med virkning fra 8. januar):

 • Alle innendørs arrangementer er forbudt.
 • Utendørs kan det gjennomføres arrangementer med maksimalt 200 personer. Enebakk kommune støtter den nasjonale anbefalingen om å utsette alle arrangementer.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt. Det gjelder blant annet kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller med unntakene som beskrevet over.
 • Følgende virksomheter kan holde åpent: tros- og livssynshus, biblioteker, gallerier og annen utsalg av kunst, steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle aktører, samt rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
 • Maksimalt 10 personer kan delta på gudstjenester og livssynsamlinger. 
 • Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde minst to meters avstand.
 • Det gjelder påbud om munnbind på offentlig transport der man ikke kan opprettholde minst en meters avstand. Påbud om munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjerer.
 • Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.
 • Det gjelder rødt nivå på ungdomsskolen og videregående skoler. I barnehager og barneskoler gjelder gult nivå.
 • Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde minst en meters avstand. Enebakk kommune støtter regjeringens anbefaling om ikke å dra på besøk eller motta besøk de neste to ukene.