Antall besøkende økes fra 2 til 4, bare begrenset av størrelse på besøksrom (Kopås).
Hvis alle besøkende er fra samme husstand, kan det komme flere enn fire, men begrenset av at det skal være mulig å holde 1 meter avstand.

Munnbind brukes ved ankomst og når man går, men kan tas av i besøksrom.
Nærkontakt som klemming, sitte på fang og holde i hånden er tillatt så lenge beboer ønsker det selv.

Gaver og mat kan medbringes.

Hvis besøkende ikke er fra samme husstand bør man holde 1 meter avstand under besøket.

Mvh Ledelsen ved Enebakk sykehjem