Flere fylker i Norge blir slått sammen 1. januar 2020, dette gjelder også Enebakk kommune som blir en del av Viken fylke.

Som en følge av dette stenges eiendomsregistret (Matrikkelen) for oppdateringer i perioden 13.12.2019 – 02.01.2020. I tillegg blir det stengt for tinglysing i romjulen og frem til 02.01.2020.

For Enebakk kommune vil etablering av Viken fylke medføre nytt kommunenummer. Kommunenummeret er en del av identiteten til alle innbyggere og eiendommer m.m. Dagens nummer er 0229, hvorav de to første sifrene (02) er fylkesnummer og de to siste (29) er kommunens nummer.

Det nye nummeret vil bli 3028.

Endring av kommunenummer medfører at alle data knyttet til eiendomsregister og kart må konverteres av stat og kommune. Det kan forventes forlenget saksbehandlingstid for saker knyttet til eiendomsregister og kart.