Dersom dere som oppsittere langs private veier fortsatt ønsker at kommunen skal besørge drift og vedlikehold av deres vei ber vi om raskest mulig tilbakemelding om det skriftlig. Dere vil da motta et tilbud på det. Berørte oppsittere vil motta et brev fra kommunen om denne saken i løpet av de nærmeste dagene.

Forespørsel om tilbud sendes Enebakk kommune, Driftsenheten, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller på epost til: veidrift@enebakk.kommune.no

Frist for å forespørre kommunen om tilbud settes til 30. juli 2020.

Kommunen drifter i dag en del private veier i tilknytning til kommunale. Dette gjelder for eksempel der en kommunal vei går over i en privat, der det er en kortere privat stikkvei til en kommunal vei eller en kommunal vei ved utbygging ikke er opparbeidet i en standard som gjør at kommunen formelt har overtatt den, men hvor kommunen av ulike grunner har begynt å drifte veien.

Kommunen har ikke lenger råd til å betale for drift og vedlikehold av disse veiene, men rådmannen foreslår at kommunen kan tilby fortsatt å stå for drift og vedlikehold dersom oppsitterne betaler for dette. Vedtak vil bli iverksatt fra høsten 2020. Det opplyser enhetsleder for Driftsenheten, Tom Haugvaldstad.

Beslutningen om å avslutte vedlikehold og drift av private veier er fattet med bakgrunn i Rådmannens handlingsprogram 2020-2023 med årsbudsjett 2020, vedtatt av kommunestyret 9. desember 2019.