Fra 01.08. 2020 bytter Enebakk kommune barnehagesystem fra IST Hypernet til Visma Flyt Barnehage. I forbindelse med det kan det forekomme problemer med å logge seg på Barnehageportalen for å besvare tilbud om barnehageplass/registrere ny søknad/endre søknad/si opp barnehageplassen.

Grunnet ferieavvikling ber vi om at dere tar kontakt direkte med den aktuelle barnehagen, eller kommunens servicetorg dersom dere har spørsmål eller opplever problemer. Vi forventer at systemet blir velfungerende senest 15.08.2020.