Oppstart av første del av anleggsarbeider på Øyerenveien som omhandler stabilisering av grunn.

Det må i kortere perioder påregnes begrenset fremkommelighet i  anleggsperioden 15. september 2016 – juni 2017.