Prosjektets art og omfang:

  • Utvidelse/rehabilitering av Øyerenveien ca. 350 m.
  • Etablering av støttemur langs nedre del av Øyerenveien ca. 130 m.
  • Ca. 290 m anleggsvei/erosjonssikring
  • Utskifting av 2 stk. bekkelukkinger/kulverter under vei.
  • Diverse drenering av Øyernveien
  • VA – grøfter med kummer og sandfang 400 m.

Øyerenveien vil under hele anleggsperioden være åpen for trafikk men noe venting må påregnes i korte perioder.