Enebakk kommune er i behov av 1 til 2 sykepleiere i 14 dager fra kl 08:00 mandag 7.12.20, til 12 timer dagvakt-turnus ved smitteavdelingen Kopås sykehjem, Enebakk kommune.

Kandidater må være symptomfrie og ha negativ fersk test.

Opplysninger som må følge kandidaten er:

CV med: Navn, telefon nr, utdannelse og sertifisering m/HPR-nr, erfaring/referanser, person nr.

 

Vennligst kontakt:

Dag Møkleby
HR-sjef
Enebakk kommune

m: 900 55 626

dag.mokleby@enebakk.kommune.no