Enebakk kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt som e-Faktura, avtalegiro, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost og eBoks).

Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Altinn

Det vil ikke bli sendt faktura i KS SvarUt via Altinn lengre.

E-faktura/Avtalegiro

E-faktura og avtalegiro-avtaler inngås i nettbanken din. Dersom du ikke benytter nettbank, kan du kontakte bankforbindelsen din for å få hjelp til å inngå avtalene. 

Dersom du har valgt "Ja takk til alle" vil faktura bli sendt som e-faktura og det er mulig å få første faktura som e-faktura.

Hvis du allerede har en avtalegiro eller e-faktura-avtale, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller e-faktura.

Faktura i Digipost / eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBoks.

Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige. Hvis du ikke vil motta fakturaer i Digipost må du reservere deg mot det i løsningen (www.digipost.no), eller tegne eFaktura/avtalegiroavtale i nettbanken.

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura

Brevgiro

De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro.

Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro.

Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er: 

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto
     

Kapitalkontroll vil fortsatt sende ut fakturaer slik som i dag.

De nye rutinene vil også gjelde Enebakk Sokn.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunen via mail: regnskap@enebakk.kommune.no