De som har eFaktura og Avtalegiro trenger ikke å foreta seg noe, avtalene blir flyttet over. Nytt bankkontonummer vil fremkomme på nye fakturaer som blir sendt ut.

Tilskudd o.l. skal heretter betales inn til Sparebank1 SR-bank kontonr. 3207 34 63636

Fakturabetalinger m/KID-nr. skal til bankkonto 3207 34 63679