På grunn av brannen natt til 2. påskedag i Familiens hus har rådmannen etablert kriseledelse. Kriseledelsen inkluderer rådmannens ledergruppe, 

brann Familiens hus - kriseledelse informasjonsmøte 23.04.19.jpg

ordfører Øystein Slette og varaordfører Hans Kristian Solberg.  

Familiens hus omfatter helsestasjonen, barnevernet, psykisk helse- og rustjeneste, pp-tjenesten og SLT/Prosjekthuset, i tillegg ligger kontorene til Nav Enebakk i samme bygning.

Over 50 ansatte har mistet sine kontorplasser, datautstyr og mobiltelefoner. Det arbeides nå for å finne løsninger på kort og lang sikt slik at tjenestetilbudet til kommunens innbyggere kan opprettholdes i størst mulig grad.

De første 14 dagene er en akutt-fase, hvor de berørte enhetene på kort sikt plasseres i møterom blant annet på rådhuset og Ignagard. Enhetsledere vil i samarbeid med sine ansatte planlegge hvordan tjenestene raskest mulig kan komme i drift igjen.

Familiens hus og Nav Enebakk vil være stengt denne uken (uke 17).

Vi henstiller publikum om å i størst mulig grad benytte epost i kontakt med de berørte enhetene, enten direkte eller via postmottak@enebakk.kommune.no eller via servicetorget@enebakk.kommune.no.

Enebakk kommune kommer fortløpende med mer informasjon, både på nettsider og facebook.

BILDE: I morgentimene tirsdag var alle ansatte samlet til informasjonsmøte i kommunestyresalen. Innsatsleder Freddy Filling i Follo brannvesen orienterte om brannforløpet og slukningsarbeidet.

Rådmann Kjersti Øiseth og ordfører Øystein Slette orienterte om kriseplan, og understreket at tross denne triste hendelsen skal vi sammen finne de gode løsningene.