Enebakk kommune har mottatt ny tildeling av startlånsmidler med kr. 10 000 000,- fra Husbanken. 

Etter retningslinjene for tildeling har vanskeligstilte barnefamilier på boligmarkedet høyest prioritet.

Søknader blir behandlet fortløpende. Det må søkes elektronisk.