Forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, Enebakk kommune, Viken fylke, fastsatt av kommuneoverlegen i Enebakk kommune 25. mars 2020 oppheves.

Enebakk kommune ser at innbyggere har vært svært flinke til å følge forskriftens bestemmelser. I lys av nye retningslinjer gjeldene smittevern, og den reduserte smitten i samfunnet, ser vi det derfor som hensiktsmessig at forskriften oppheves.

Enebakk kommune vil allikevel påpeke følgende:

Offentlige arrangementer med en arrangør og private sammenkomster skal begrenses til det antall personer og den avstand som statlige myndigheter til enhver tid gjør gjeldene.

Kommunen oppfordrer som arbeidsgiver fremdeles de fleste av sine ansatte til hjemmekontor dersom det er mulig med tanke på arbeidets karakter. Kommunen oppfordrer også andre arbeidsgivere i kommunen til det samme.

Du finner kunngjøringen av opphevelsen hos Lovdata her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-05-12-991