Gatelyset langs kommunale veier i Enebakk vil nå være slukket i tidsrommet kl. 24 til kl. 05 fra søndag til fredag morgen, og i tidsrommet kl. 02 til kl. 07 natt til lørdag og søndag. Det er tider av døgnet hvor trafikken er liten, og som får små konsekvenser for trafikksikkerheten.

Dette utgjør ca. 50 prosent av tiden som gatelysene er slått på.

Tiltaket er et av flere grep kommunen gjør for å redusere strømforbruket og spare penger. I tillegg vil innetemperaturen i mange kommunale bygg reduseres fra 21 til 19 grader. Dette omfatter ikke sykehjemmene, barnehagene, forsterket avdeling ved Ytre Enebakk skole og helsestasjonen.

Flere bygg og arealer som ikke er i bruk blir avstengt og temperaturen redusert til 10 grader.

Strømsparingstiltakene ble godkjent av kommunestyret i Enebakk mandag 24. oktober.

Totalt anslås det at Enebakk kommune kan spare omtrent 285000 kroner for perioden fra 1. november og ut året som følge av strømsparingstiltakene.