Ungdomsrådet er nå på plass, og vil starte opp januar 2021, og i den forbindelse trenger vi varamedlemmer som kan stille ved frafall av rådets ordinære medlemmer.

 Kan dette være deg?

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og vil gi muligheter for ungdomsmedvirkning i et bredt utvalg av befolkningen i Enebakk. Rådet vil gjøre det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser.

Er du 12-19 år, bosatt i Enebakk kommune og kunne tenke deg å stille som vara? Send din søknad til postmottak@enebakk.kommune.no merkes «Vara Ungdomsråd», hvor du forteller oss hvorfor akkurat du kan være den vi søker.

Søknadsfrist: 15. januar 2021

Spørsmål kan også rettes til Kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole, Olav Weng olav.gjesdahl.weng@enebakk.kommune.no  eller Koordinator for Ungdomsrådet May-Ellen Borge may-ellen.borge@enebakk.kommune.no