Myndighetene har besluttet å gjøre enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig er kommunene bedt om å vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt. Oslo har besluttet å videreføre sine noe strengere smitteverntiltak på grunn av fortsatt stor smittespredning.

Enebakk er en bo- og arbeidskommune til Oslo, hvor kort avstand, pendling og sosiale aktiviteter gjør at Enebakk kan være særlig utsatt for smitte. Smitten i Oslo øker nå raskest i aldersgruppen 20-39 år. Det er derfor anbefalt at vi inntil videre følger Oslos anbefalinger for smitteverntiltak, og ikke iverksetter lettelser akkurat nå.

For Enebakk betyr dette at:

  • Breddeidrett: Kommunen ønsker foreløpig ikke å lette på de smittevernreglene som har vært gjeldende for breddeidretten. Dette innebærer at anbefalingene om at inntil 20 personer over 20 år kan trene sammen såfremt de holder minst 1 meters avstand vil gjelde i Enebakk. Dette berører blant annet lagidretter som håndball og fotball, og idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøvere, slik som kampsport, bryting og pardans. Det er viktig å presisere at barn og unge (t.o.m. 19 år) ikke omfattes av denne anbefalingen.
  • Antall på utendørs samlinger: Kommunen ønsker fortsatt at det maksimale antallet som kan samles utendørs skal være 200 personer. Vi anser at det er tilstrekkelig at det er ett tomt sete mellom hvert fastmontert sete.

 

Vi minner om at Plikten for skjenkesteder til å ha et system for registrering av gjester nå er innført som et nasjonalt krav. Videre har kommunen bestemt at Forskrift om forebygging av koronasmitte i Enebakk kommune fra 01.10.20 vil gjelde inntil videre.

Det vil bli gjort en fortløpende evaluering av tiltak som gjøres i Enebakk knyttet opp mot smittespredningen i Oslo. Kommunens smittevernlege eller kommuneoverlege kan kontaktes ved ytterligere spørsmål rundt smitteverntiltak.


Vennlig hilsen

Kurt Hetland, kommuneoverlege
Enebakk kommune

 

Per onsdag 14. oktober er det 67 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Dette er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.

Enebakk kommune tilbyr en sikker, digital mulighet for å bestille koronatest.

Klikk her for å lese mer om hvordan du bestiller koronatest digitalt eller via koronatelefonen