Arrangementer i kommunen 

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem. 

FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler i skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på én gang. Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller. 

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (jfr gjeldende oversikt fra FHI), som deretter må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI. 

 

For arrangementer som involverer helsesektoren, eller som involverer personer med samfunnskritiske funksjoner, så må det utvises særlig forsiktighet.  Kommuneoverlege eller smittevernlege kan kontaktes for nærmere vurdering rundt dette. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 

 

Enebakk kommune anbefaler allikevel at alle arrangører gjør en selvstendig vurdering av om arrangementet er nødvendig eller ikke, og om det i tilfelle kan utsettes eller arrangeres på en annen måte

Råd til risikogrupper og generelle råd til befolkningen 

Personer med underliggende hjerte-kar sykdom, lungesykdom, diabetes, kreft og høyt blodtrykk har en høyere risiko for å utvikle alvorlig forløp av covid-19.  Dette gjelder også generelt for personer > 65 år.  Mulig er også røyking en slik faktor som kan gi et mer alvorlig forløp av denne sykdommen.  Rådet til disse gruppene er å unngå folkemengder, begrense offentlig transport og å holde avstand til andre.  Rådet til disse gruppene er generelt å holde seg hjemme så mye som mulig, og å sørge for at man har nødvendige medisiner tilgjengelig.  

Det som vil gjelde for alle er å følge FHI sine hygieneråd, unngå unødig samvær med personer med luftveisinfeksjon, unngå håndhilsing og klemming, unngå unødvendige utenlandsreiser, unngå deltagelse på store arrangementer. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ 

 

Skoler og barnehager i Enebakk holdes åpne som normalt, men det kan komme restriksjoner på samlinger som skoler og barnehager gjennomfører. Dette informerer i tilfelle skoler og barnehager om selv.  

Kort oppsummert betyr dette: 

  • Arrangementer over 100 personer skal avklares med smittevernlege/kommuneoverlege 
  • Arrangementer over 500 personer skal avlyses 
  • Elever med sykdomstegn skal holdes hjemme/sendes hjem fra skole/barnehage og være hjemme til allmenntilstanden er god - pluss en dag.  
  • Skoler og barnehager begrenser større arrangementer.  
  • Besøkende til sykehjemmet som er syke eller har luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Arrangementer på sykehjemmet er avlyst inntil videre. 

 

Forøvrig gjelder rådene som gis av Folkehelseinstituttet på www.fhi.no.  

 

Mvh Kurt Hetland, kommuneoverlege