Enebakk kommune skal dele ut frivillighetsprisen 2016 og ønsker forslag til kandidater.

 

                            Prisen kan deles ut til:

                                                                 en person/personer

                                                                 en institusjon

                                                                 en organisasjon/lag/forening

 

Begrunnelse:   Prismottakere skal ha utført/utfører en uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, den skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom eller er av betydelig omfang.  Arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.

 

Enebakks innbyggere kan sende inn forslag på kandidater.

 

Forslag på prisvinner skal inneholde:                                   

                                                              navn på foreslått prisvinner

                                                              skriftlig begrunnelse

                                                              navn på forslagsstiller

 

Forslag til kandidat sendes postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, rådmannskontoret, Prestegårdsveien 4, 1912  Enebakk innen 15. oktober 2016.