Enebakk kommune skal dele ut frivillighetsprisen 2017 og ønsker forslag til kandidater.

Prisen kan deles ut til: 

  • en person/personer
  • en institusjon
  • en organisasjon/lag/forening

Begrunnelse:

  • Prismottakere skal ha utført/utfører en uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, den skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom eller er av betydelig omfang.  Arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.

Enebakks innbyggere kan sende inn forslag på kandidater.

Forslag på prisvinner skal inneholde:                                  

  • navn på foreslått prisvinner
  • skriftlig begrunnelse
  • navn på forslagsstiller

Forslag til kandidat sendes postmottak@enebakk.kommune.no
eller Enebakk kommune, rådmannskontoret, Prestegårdsveien 4, 1912  Enebakk

innen 4. desember 2017