Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan forslå kandidater.

Begrunnede forslag må fremmes innen 15.august 2016.

Forslag sendes Enebakk kommune, postmottak, 1912 Enebakk eller e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no