Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Begrunnede forslag må fremmes innen 23. april 2019

Forslag sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk eller e-post til postmottak. Forslagene merkes saksnr 17/1348.