Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Begrunnede forslag må fremmes innen 9. april 2021

Forslag sendes til postmottak@enebakk.kommune.no

eller

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Forslaget merkes 21/1420 - Kulturpris