Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen.

Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Begrunnede forslag må fremmes innen 21. april 2023

Forslag sendes pr e-post til postmottak@enebakk.kommune.no

eller post: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4 1912 Enebakk.

Forslagene merkes saksnr  20213693.