Legatet kan benyttes til verdferdsformål for pasientene ved Enebakk syke- og aldershjem, og formål som gagner eldre og uføre i Enebakk.

Søknaden sendes:
postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, v/Bente Fossum
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Søknadsskjema - Enebakk kommunes sammenslåtte legat for eldre og uføre

Søknadsfrist: 31.10.2021