Legatet skal utdeles til skoleungdom, hjemmehørende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen.

Søknaden sendes:
postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, v/Bente Fossum
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk.

Søknaddskjema - Enebakk kommunes sammenslåtte legat for ungdom

Søknadsfrist: 31.10.2021