Utvalg for kultur, oppvekst og skole har den glede av å tildele kulturprisen for 2021 til fire dyktige personer som har stått for utgivelsen av «Enebakk historier 1-2 og 3.»

Prisen tildeles for et flott engasjement som har resultert i bøker som inkluderer gode historier fra hele Enebakk. Historiene har blitt tatt godt imot av både dagens Enebakkinger samt utflyttede Enebakkinger. Historiene har blitt lest og diskutert og har vært med på å skape en identitet og et samhold i kommunen og er også med å ivareta viktig kulturhistorie for Enebakk.

Vi gratulerer Magne Johansen, Svein Garden, Oddmund Garden og Willy Framnes med kulturprisen,

For Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Nina Wold

Kulturprisen er tidligere tildelt:

1986 Håvard Oudenstad 2000 Ytre Enebakk og Vikskroken Sanitetsforening
1987 Enebakk Trekkspillklubb 2001 Stig Adolfsen
1988 Arild Degrum 2002 Kjell Matheussen
1989 Ole Weng 2003 Torill og Jan Tolnæs
1990 Ragnhild Butenschøn 2004 Turbofjøla
1991  Ingar Pedersen 2006 Nils Wiik
1992 Frisk Luft 2007 Margrethe Koren Batt og Erik Batt
1993 Barthold A. Butenschøn 2008 Enebakk Historielag
1994 Flateby kino 2009 Knut Strømsborg
1995 Ingen tildeling 2010 Ingen tildeling
1996 Kåre Myhre 2011 Leikarringen Ignar
1997 Knut Grinde 2012 Ingen tildeling
1998 Enebakk Dramatiske Sælskab 2013 Fred Amundsen
1999 Leikny Derlick 2014 Ingen tildeling
  2015 Ingen tildeling
  2016 Mona Høvik
  2017 Heidi Weng
  2019 Ken Dahle

 

Statutter for Enebakk kommunes kulturpris:

  • Kulturprisen har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Prisen dekker KOS-utvalgets samlede ansvarsområde.
  • KOS-utvalget utpeker en prisvinner. En representant for KOS-utvalget foretar prisutdelingen. Prisen deles ut hvert annet år, første gang 2019.
  • Kulturprisen består av et pengebeløp og et diplom. Prisen kan, når mottager ønsker det, være et kunstnerisk arbeid. Hvis prisen et år blir delt, skal ver prisvinner ha lik del av prisen. Prisvinner rår selv fritt over prisen.
  • Prisvinner kan være enkeltpersoner, gruppe av personer, lag eller organisasjoner som v iser evne og vilje til å yte kulturinnsatsut over det vanlige.
  • Profesjonelle kulturarbeidere og amatører bør ha samme mulighet til å bli prisvinnere. Kulturprisen kan tildeles personer ansatt av det offentlige for kulturarbeid utført utenfor tjeneste.
  • Personer, organisasjoner, klubber, lag og foreninger kan tildeles prisen på nytt dersom det er er enn 15 år siden forrige tildeling, og grunnlaget for tildelingen er nytt.
  • Kulturutvalgets medlemmer og varamedlemmer, interesserte organisasjoner, lag og foreninger, og enkeltpersoner kan sende skriftlig forslag på kandidater innenfor dato satt av rådmannen.

Neste tildeling av Enebakk kommunes kulturpris er i 2023.