Enebakk sykehjem søker etter helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere og sykepleierstudenter til faste helgestillinger.
Stillingsstørrelse varierer fra 15 % til 20 % avhengig av arbeid hver 3. eller hver 2. helg.

Enebakk sykehjem består av to sykehjem, Ignagard og Kopås. Enebakk sykehjem er et sykehjem med korttidsavdeling, langtidsavdeling og en avdeling for personer med demenssykdom. Sykehjemmet tar imot ferdigbehandlede pasienter fra spesialisthelsetjenesten for korttidsopphold, samt personer med behov for langtidsplass i sykehjem. Sykehjemmet har fast tilsatt sykehjemslege, demenskoordinator, fagsykepleier og aktiviserings- og frivillighetskoordinator. Dagsenter med eget personell og sjåfør er også tilknyttet sykehjemmet.

Mange av våre ansatte har tilleggsutdanning innen eldreomsorg og demens, og vi har også flere spesialsykepleier.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Pleie og stell til beboere i sykehjemmet
 • Utdeling av medisiner  
 • Øvrige oppgaver etter kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier, sykepleier, vernepleier
 • Student under utdanning som sykepleier og/eller vernepleier
 • Interesse for omsorgsyrket og opptatt av å gi beboere gode tjenester  
 • Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet
 • Gode samarbeidsegenskaper og høy grad av fleksibilitet
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode og ryddige evner til dokumentasjon og formidling av informasjon
 • Personlig egnethet

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Trine Hagelin på telefon 404 08 797.

Søknadsfrist 25.11.2019

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.