Vi søker sykepleiere, -studenter og andre med helsefaglig autorisasjon

Enebakk sykehjem har 64 plasser fordelt på Ignagard med en langtidsavdeling og en korttidsavdeling, og Kopås med skjermet avdeling for personer med demenssykdom, en
avlastning/rulleringsavdeling og dagsenter.

Vi har et tverrfaglig team som består av lege, aktivitør, demenskoordinator, fagsykepleiere og avdelingssykepleiere, foruten samarbeid med kreftsykepleier, fysio- og ergoterapi, hjemmetjenesten og dagsenter.

Du som søker ønsker å bidra til at våre beboere skal ha gode dager på sykehjemmene, og at de tilbys god faglig pleie og omsorg.
Du jobber miljørettet og med høyt fokus på at pasientene står i sentrum.
Du er opptatt av å tilby dem aktiviteter.
Du ønsker også å skape et bedre hverdagsliv for alle som bor her.
Du evner å se hele mennesket - mennesket bak diagnosen.

Vi vet du finnes der ute og håper du vil bli en del av vårt gode og tverrfaglige arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgavene dine vil være:

 • Pleie og omsorg til våre pasienter
 • Tilby de meningsfulle aktiviteter
 • Ivaretagelse av åndelige og essensielle behov hos pasienter
 • Følge opp kravene om dokumentasjon
 • Skape og bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonene dine er:

 • Utdannet helsefagarbeider eller sykepleier med norsk autorisasjon og sykepleiestudenter
 • Gode data og dokumentasjonsferdigheter
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker deg som har:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å ta ansvar
 • Er faglig bevisst
 • Er trygg og selvstendig i rollen
 • Har interesse og engasjement for pasientgruppen

Vi tilbyr deg:

 • Et godt, trivelig og flerkulturelt arbeidsmiljø med mye latter, takhøyde og gode utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å bidra positivt inn i en organisasjon i endring
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og flotte kollegaer
 • Mulighet for relevant videreutdannelse
 • Vi oppfordrer sykepleierstudenter til å søke

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter avtale

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Linn Thune konstituert avd.leder langtidsavd på tlf 404 08 797 eller Rebekka Lund, avd leder korttidsavd på tlf 404 08 768

Søknadsfrist: 30.11.2022

Intervju og ansettelser skjer fortløpende

Søk på stillingene her - Merk søknaden med hvilken/hvilke avdelinger du ønsker å jobbe på

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.
I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.