Enebakk sykehjem er et sykehjem med korttidsavdeling, langtidsavdeling, skjermet avdeling for mennesker med demenssykdom, dagsenter og Roligheta med rullerings- og avlastningsplasser. Sykehjemmet har fast tilsatt lege og fagsykepleiere. Avdelingslederstillingen har ansvar for langtidsavdelingen på Ignagard.

Stillingen inngår i enhetsleders avdelingsteam sammen med 3 øvrige avdelingsledere, demenskoordinator og kreftsykepleier.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvarlig for tjenesten
 • Bidra til utvikling av tjenesten
 • Daglig drift av avdelingen, samt fag, personal og ressursstyringsansvar
 • Arbeid med turnusplanlegging og bemanningslogistikk
 • Kvalitetsutvikling og HMS-arbeid
 • Personaloppfølging og rekruttering
 • Pasient og pårørendekontakt
 • Klinisk og pasientrettet arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Fortrinnsvis 1-årig lederutdanning eller høyere lederutdanning.
 • Ledererfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med eldre og demens er ønskelig
 • Være engasjert pådriver
 • Beherske ikt verktøy og ikt programmer
 • Ha kunnskap om lovverk innenfor helse- og omsorgstjenester
 • Ha kunnskap om arbeidstidsplanlegging
 • Gjerne interesse og erfaring fra innovasjon og velferdsteknologi
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi søker etter en tydelig leder som har evne til å jobbe selvstendig og som har gode samarbeids- og refleksjonsevner. Du må kunne jobbe målrettet og ha gjennomføringsevne, samt være en god inspirator overfor dine kollegaer og øvrige samarbeidspartnere. Du må kunne være fleksibel og løsningsorientert. Ha godt humør og pågangsmot.

Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med fokus på kvalitet og faglig utvikling i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Da klinisk arbeid også er en viktig del av hverdagen som avdelingsleder, vil det kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tilsetting i stillingen

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på telefon: 93408390


Søk på stillingen

Søknadsfrist: 29. september 2022.

 

Intervjuer gjennomføres fortløpende frem mot søknadsfristens utløp.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.