Det er besluttet at alle skolene i Enebakk går over til digital undervisning

5. til 10. trinn går over til digital undervisning fra og med torsdag 16.12.2021
1. til 4.trinn går over til digital undervisning fra og med fredag 17.12.2021, der ikke annen informasjon er gitt.

Begrunnelsen for beslutningen er å sikre best mulig kvalitet for elevene.
En stor del av de ansatte er nå enten i karantene eller må holde seg hjemme grunnet symptomer/sykdom. Det gjør det umulig å opprettholde et forsvarlig og kvalitetsmessig godt tilbud på skolene, samt at mange elever allerede har hjemmeskole.

Mange elever er også hjemme uten et opplæringstilbud. Ved å gjennomføre digital hjemmeskole vil alle elever få opplæring, og skolene vil ha ressurser til å ivareta elever som har rett til og behov for et tilbud på skolen.

Skolene skal gi et tilbud på skolen til sårbare elever, og for 1. til 4. trinn skal tilbudet også gjelde på SFO.
Andre elever skal også kunne få tilbud på 1. til 4. trinn dersom eleven eller foresatte har behov.  Vi oppfordrer til å søke andre løsninger før det velges å sende eleven på skolen slik at de som har behov kan få et så godt tilbud som mulig.