Enebakk kommunes energisparekontrakt med GK Inneklima har medført reduksjon i energiforbruket de senere år. Energisparekontrakt, eller EPC-prosjekt (Energy Performance Contracting) handler om å finne smarte energi- og effektsparetiltak for kommunens bygninger. 

Det betyr blant annet at teknisk drift styres av avanserte datasystemer. Systemene gir detaljert oversikt over varmestyring, ventilasjon, lys og energiforbruk i de enkelte bygningene, og gir indikasjoner på hvor det kan være aktuelt å utføre tiltak for å redusere energiforbruket.

Får varsler når noe i systemet trenger tilsyn 

Arbeidsleder Morten Lauritzen (bildet) og de andre byggdrifterne i Enebakk kommune har tilgang til sentralstyring av byggene via GK Inneklimas driftsterminal på pc-skjermen.

Morten Lauritzen - GK EPC-prosjekt - systemstyring

Lauritzen viser hvordan systemet overvåker Ignagard sykehjem i Kirkebygda.

- Her kan jeg se hvordan varmeanlegget fungerer, at varmepumpa går og hvor stor belastningen er på forskjellige punkter i systemet. Jeg har oversikt over hvilke ventiler som er åpne og stengt og hvilke temperaturer det er i alle rom i bygningen, jeg ser for eksempel at gulvvarmen her er på 32,2 grader, sier Lauritzen og peker på det som ved første øyekast virker som et noe kryptisk diagram på skjermen.

- Systemet er oversiktlig og enkelt å betjene. Dataene loggføres hele tiden, og jeg får varsler når grenser overskrides eller noe i systemet trenger tilsyn, sier Lauritzen.

I datasystemet finner han frem Kirkebygda barneskole, og forklarer:

- her kan jeg for eksempel se temperaturen og luftkvaliteten i hvert enkelt rom i sanntid. Sensorer i bygningens rom registrerer hele tiden mengden svevepartikler i luften, som måles i PPM (parts per million). Dersom PPM overstiger gitte grenser, vil ventilasjonssystemet automatisk øke luftgjennomstrømningen og tilføre frisk luft, sier Lauritzen.

Sammen med enhetsleder Tom Haugvaldstad har Lauritzen ansvar for administrasjon av systemene. Lauritzen driver også opplæring og veiledning, og hver 14. dag samler han byggdriftspersonalet til et møte hvor data gjennomgås og feilretting og vedlikehold planlegges.

Sparte over 2 millioner kWh i fjor

Tom Haugvaldstad forklarer at før arbeidet med energisparekontrakt startet i 2014, lå det årlige grunnforbruket i Enebakk kommune på litt i overkant av 8 millioner kWh.

- I 2018 sparte vi 2,2 millioner kWh i forhold til hva vi brukte da vi startet EPC-prosjektet i 2014. Det utgjør en innsparing på litt over 28 prosent, og er i tråd med energisparekontrakten vi har med GK, sier Haugvaldstad.

Så langt har Enebakk kommune innlemmet 27 bygninger i GK-systemet. Det inkluderer barnehager, idrettsbygg, administrasjonsbygg, renseanlegg, sykehjem, skolebygg og boliger.

GK skriver på sine nettsider at det særlig er kommuner som har satt i gang EPC-prosjekter.

- Tall fra sju prosjekter som investerte fra 4 til 40 millioner kroner viser gjennomsnittlig energisparing på 30 prosent og tilbakebetalingstid på sju til åtte år, ifølge EPC-ekspert Kjell Gurigard. Gurigard har forhandlet frem en rekke kontrakter på vegne av kommuner, fremgår det av GKs nettsider.

LES OGSÅ: Les mer om EPC-modellen, hos Enova.no

(Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)