Psykisk helse- og rusarbeid i kommunen er et lavterskel tilbud for de over 18 år og er rettet mot mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser og belastninger.

Vi jobber forebyggende og helsefremmende og søker å styrke evnen til mestring av eget liv. Vi arbeider direkte med individer, grupper eller hele lokalsamfunnet for å motvirke personlige, sosiale, økonomiske og relasjonelle konsekvenser av psykisk uhelse og/eller rusatferd. Sentralt står respekten for brukernes autonomi og retten til å velge i eget liv.

Du kan lese mer om våre tjenester innunder tjenestebeskrivelsene Psykiske helsetjenester og Rustjenesten. 

Søknad om psykisk helsehjelp saksbehandles av Forvaltningsenheten. 
Last ned søknadsskjema under.


Søknadsskjema - Rehabilitering, pleie- og omsorgstjenester.doc
 

Informasjon i forbindelse med Koronavirussituasjonen

Av smittevernshensyn er vi dessverre nødt til å legge om tilbudet vårt i den nærmeste tiden. Vi forsøker så godt vi kan å ivareta brukerne våre i denne tiden, men det kan hende du må regne med litt ekstra ventetid og en annen oppfølging enn det du er vant til eller hadde forventet. Vi tilbyr fortsatt oppfølgning via telefon, og samtaler via video.

Vi vet at det kan være ekstra vanskelig å miste så mye sosial kontakt, både for deg som hadde psykiske vansker før dette startet og for deg som ikke hadde det.

 

Norsk forening for kognitiv psykologi skriver også fint om å håndtere vansker med at man bekymrer seg mye. Dette er skrevet for dem som til vanlig bekymrer seg så mye at det blir et stort problem i hverdagen deres, men rådene kan også være nyttige for deg som bekymrer deg mer enn du vanligvis gjør nå

 

I denne tiden lever vi tettere på hverandre enn vanlig, og får kanskje fylt på mindre med kontakt med andre og egentid. Det kan være slitsomt uansett hvor glad vi er i hverandre! Her er noen generelle råd for å ta vare på relasjonene og familien i denne tiden. Familievernkontorene har også et tilbud, ta kontakt hvis dere strever!