Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ergoterapeutene tilbyr tjenester til personer som har, eller står i fare for å få problemer med mestring av aktiviteter i dagliglivet. Ergoterapi er et tilbud til kommunens innbyggere, i alle aldre, som har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter på grunn av helsemessige årsaker. Det kan være aktuelt i forhold til alle aldre og livsfaser, og på ulike arenaer som hjem, skole, barnehage, arbeid og fritid. Tjenesten tildeles ut fra medisinske behov; ved sykdommer, skader, nedsatt funksjonsevne, eller ved fare for å utvikle dette. Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal ergoterapeut.

  Ta kontakt pr telefon eller benytt søknadsskjema for rehabilitering, fysioterap, ergoterapi og hjelpemidler

  Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og ergoterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

  Kontakt ergoterapitjenesten:

  Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
  E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
  Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
  Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo og service senter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

  Har du behov for kortvarig utlån av enkle hjelpemidler så kan du ta kontakt direkte med hjelpemiddeltekniker på telefon: 970 46 917

  Ergoterapeuten kan hjelpe med:

  • Trening i aktiviteter og ferdigheter
  • Kartlegging og vurdering av hjelpemiddelbehov
  • Søknad på hjelpemidler som kan være nødvendig for å mestre hverdagen
  • Veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler
  • Boligtilpasning, med råd og veiledning når endret helse gjør det nødvendig å tilpasse boligen
  • Råd om forebygging av ulykker i hjemmet
  • Kunnskap om universell utforming i nye og eksisterende bygg og uteområder
  • Råd om aktivitet og helsefremmende tiltak
  • Rehabilitering/habilitering, i samarbeid med flere fagpersoner

  Målgruppe

  Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

  Personer i alle aldersgrupper som har nedsatt evne til å

  • bevege seg
  • se/høre
  • tenke/huske/planlegge

  Ved førstegangsbehov i forhold til bevegelse kreves det medisinske opplysninger. For hørselshjelpemidler kreves det legeerklæring fra øre-nese-halsspesialiset, dersom du ikke har høreapparat fra før. For synshjelpemidler kreves det opplysninger fra øyelege som er nyere enn to år.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 12:13