Ergoterapeutene tilbyr tjenester til personer som har, eller står i fare for å få problemer med mestring av aktiviteter i dagliglivet. Ergoterapi er et tilbud til kommunens innbyggere, i alle aldre, som har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter på grunn av helsemessige årsaker. Det kan være aktuelt i forhold til alle aldre og livsfaser, og på ulike arenaer som hjem, skole, barnehage, arbeid og fritid. Tjenesten tildeles ut fra medisinske behov; ved sykdommer, skader, nedsatt funksjonsevne, eller ved fare for å utvikle dette. Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal ergoterapeut.

Ta kontakt pr telefon eller benytt: 

Kontaktinformasjon:

Telefon rehabiliteringstjenesten: 64 99 22 30 / servicetorget: 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering, Mestring og FriskLiv, Ignagard bo og service senter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Henvisningene vurderes etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og ergoterapeut vil ta kontakt etter at henvisning er mottatt.

Har du behov for kortvarig utlån av enkle hjelpemidler så kan du ta kontakt direkte med hjelpemiddeltekniker på telefon: 970 46 917 / 940 10 933

Ergoterapeuten kan hjelpe med:

 • Trening eller veiledning i aktiviteter og ferdigheter
 • Kartlegging og vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Søknad på hjelpemidler som kan være nødvendig for å mestre hverdagen
 • Veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler
 • Boligtilpasning, med råd og veiledning når endret helse gjør det nødvendig å tilpasse boligen
 • Råd om forebygging av ulykker i hjemmet
 • Kunnskap om universell utforming i nye og eksisterende bygg og uteområder
 • Råd om aktivitet og helsefremmende tiltak
 • Rehabilitering/habilitering, i samarbeid med flere fagpersoner

Personer i alle aldersgrupper som har nedsatt evne til å

 • bevege seg
 • se/høre
 • tenke/huske/planlegge

Ved førstegangsbehov i forhold til bevegelse kreves det medisinske opplysninger. For hørselshjelpemidler kreves det legeerklæring fra øre-nese-halsspesialiset, dersom du ikke har høreapparat fra før. For synshjelpemidler kreves det opplysninger fra øyelege som er nyere enn to år.