Enebakk kommune bruker et system for varsling til innbyggere, hvor du får tekstmelding (SMS), talemelding eller epost til din mobiltelefon i tilfeller der kommunen trenger å gi viktig Tarje Nyberg Karlsen - avd. ing. Enebakk kommune - servicevarsling.noinformasjon. Systemet kalles servicevarsling.no.

– Varslingssystemet kan brukes for eksempel ved skogbrann og flom, vannavstenging og vannlekkasjer, veiarbeid, snøbrøyting, gatefeiing, strømstans og andre saker hvor kommunen ønsker å informere innbyggere innenfor et geografisk område, forklarer avdelingsingeniør Tarje Nyberg Karlsen i Enebakk kommune.

­Servicevarsling.no driftes av UMS (Unified Messaging Systems AS) og brukes av blant annet politi, kommuner, strømleverandører og renovasjonsselskaper. UMS henter kontaktinformasjon fra flere kilder, deriblant folkeregister, Difi og Altinn.

– Men til tross for dette ser vi at det er forholdsvis mange eiendommer i kommunen vi ikke får varslet. Det kan det være mange årsaker til, men innbyggerne kan selv sjekke om de kan motta varsler, sier Nyberg Karlsen.

– Jeg vil oppfordre deg om å sjekke om du er oppført med riktig kontaktinformasjon, slik at du ikke går glipp av viktige meldinger som berører området der du bor eller har eiendom i Enebakk kommune. Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre. Oppføringene brukes ikke til telefonsalg eller lignende, forsikrer Nyberg Karlsen.

Du kan sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg eller din bedrift via innbyggerportalen servicevarsling.no

Der kan du også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling.

Det er UMS som er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til varslingstjenesten, her kan du lese UMS’ personvernerklæring. Du kan kontakte UMS hvis du ønsker at dine opplysninger skal slettes. Har du spørsmål om UMS’ behandling av personopplysninger eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg, vennligst ta kontakt med kundeservice på: support@ums.no.

Bildetekst 1: VARSLER PRESIST: – En av fordelene med varslingssystemet er at vi kan varsle innbyggere innenfor spesifikke geografiske områder, forklarer avdelingsingeniør Tarje Nyberg Karlsen i Enebakk kommune. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune).

Bildetekst 2: OMKJØRING: Slik kan et varsel se ut: «Enebakk kommune skal grave ned et sluk ved bussholdeplassen i krysset Fredheimsveien/Ødegårdsveien. I den forbindelse stenges Fredheimsveien førstkommende mandag. Varighet på jobben er 4-5 dager. Det blir omkjøring via Nygårdsveien. Mvh Enebakk kommune.» (Skjermdump, servicevarsling.no).

I kartet ser kommunen hvilke eiendommer som har mottatt varsel.

servicevarsling.no - eksempel - skjermdump