Stilling som fagarbeider veidrift, park og anlegg er organisert under Driftsenheten. Enheten har drifts- og vedlikeholdsansvaret for Enebakk kommunes ca 60 000m2 med formålsbygg, med tilhørende uteareal og anlegg samt kommunens veier som pr i dag utgjør ca 72 km vei. Driftsenheten utgjør i dag 16 ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utføre planlagte og akutte vedlikeholdstiltak på vei, park og anlegg
 • Delta i kartlegging av vedlikeholdsbehov. Planlegge, beskrive og dokumentere oppdrag vha digitale verktøy
 • Bistå enhetens byggdrift ved behov
 • Inngå i vei/vintervakt vei ved behov
 • Stillingsinnehaver må ha førerkortklasse C

Ønskede kvalifikasjoner

 • Maskinførerbevis M2, M3 og M4
 • Erfaring og gode kvalifikasjoner fra veidrift og VA-anlegg
 • ADK1 sertifisert
 • God erfaring med bruk av digitale verktøy og kvalitetssikringssystemer
 • Erfaring med «HMS i praksis»
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi kan tilby en interessant og utfordrende, samt til tider hektisk arbeidsdag i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring. Driftsenheten skal ha modige ansatte som i det daglige skal etterleve og være gode ambassadører for våre fokusområder positivitet, engasjement, kreativitet og initiativ.

Kvinner oppfordres til å søke!

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP. Lønn etter tariff.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf 952 800 93, eller arbeidsleder vei Tore-Remi Wich tlf 940 22 794.

Søknadsfrist: 17.02.2023

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.