Tilrettelagte tjenester søker helgeansatte

Tilrettelagte tjenester i Enebakk, bofellesskapene, søker fast ansatte i helgestillinger med ulik stillingsprosent.

Er du vernepleier, sykepleier eller fagarbeider (-student), eller har du litt ekstra tid, ønskes du velkommen som søker.

Arbeidsoppgavene omfatter oppfølging av beboerne i sine daglige gjøremål.

Ønskede egenskaper:

 • Er interessert og motivert for faget
 • Innehar en god porsjon humor
 • Kan jobbe selvstendig
 • Øvrige oppgaver etter kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede er en fordel, men ikke et krav
 • Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, med minimum bestått språkprøve B 2
 • Personlig egnethet
 • Førerkort klasse B
 • Kjennskap til Hol kap. 9

Ledige stillinger:

 • 4 stillinger - Fagarbeider/om du har litt ekstra tid - 16%-21% stillinger
 • 2 stillinger - Vernepleier/sykepleier med godkjent legemiddelkompetanse - 20%-28% stillinger
 • 1 stilling - Vernepleier/sykepleier/-student, våken nattevakt 31% stilling

Vi kan tilby en utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter avtale.

Før tiltredelse vil det bli krevd fremlagt politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt avdelingsleder Marit Sethern, eller enhetsleder Astri Lippestad på telefon: 64 99 20 00.

Søknadsfrist: 23.08.2019

Søk elektronisk her

I henhold til offentlegova gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.