Spennende stilling for deg med kroppsøving og/eller kunst og håndverk i fagkretsen

Hauglia skole er en 1.-4.trinns skole som ligger på Flateby i Enebakk kommune. Skolen ligger med idylliske Østmarka og Øyeren som nærmeste naboer. Det er omtrent 20 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi har om lag 230 elever og 40 ansatte. Skolen er opptatt av å utvikle sterke læringsfelleskap, både for elever og ansatte. Skolen bruker iPAD som læringsverktøy, og skolens satsingsområder er stasjonsundervisning og leseopplæring. Skolens flotte skolegård og nærhet til skogsområde appellerer til variert lek og god læring.

Skolen har ledige stillinger som faglærere.

Det er tenkt at faglærer skal jobbe som lærer i kroppsøving og/eller kunst og håndverk.  Det vil også være aktuelt som faglærer i andre fag så det er viktig at fagkretsen ikke begrenes til kun et fag. Det er tenkt at de som blir ansatt skal jobbe tett sammen med resten av lærerkollegiet for å dra nytte av hverandres kompetanse.

Du kan gjerne har spesialundervisning i fagkretsen og/eller ekstra fordyping i norsk/matematikk.

Er du nyutdannet? Søk gjerne jobb hos oss – vi har et godt samarbeid med andre kommuner om veiledning og faglig påfyll for nyutdannede.  Vi legger til rette slik at du kan best mulig lykkes!

Ønskede kvalifikasjoner:

 • lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning
 • god digital-kompetanse der IKT brukes som arbeidsverktøy for elever og lærere
 • interesse for å jobbe som faglærer
 • Kunst og håndverk og/eller kroppsøving i fagkretsen
 • tydelig og relasjonsbyggende klasseledelse.

For rett til fast tilsetting må den som tilsettes følge kravene i opplæringsloven.

Vi tilbyr:

 • en skole preget av trivsel hos elever og ansatte
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksne samarbeider i team
 • egen Veiledning og faglig påfyll gjennom fellessamarbeid med kommunene i Follo for nyutdannende
 • et godt samarbeid i kommunen for å utvikle elevenes lesekompetanse
 • gode lønnsordninger for kontaktlærere
 • fleksibel stillingsprosent dersom det ikke er ønskelig med 100% stiling.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter gjeldene tariff.

For nærmere informajson om stillingen, kontakt:
Kommunalsjef, Olav Gjesdahl Weng
Olav.gjesdahl.weng@enebakk.kommune.no
Undervisningsinspektør Liv Brodin
Undervisningsinspektør Berit Orderud Skaug

Tlf: 64 99 20 00/64 99 20 80

Arbeidsted:
Hauglia skole, Kjensliveien 2, 1911 Flateby

Søknadsfrist: 27.05.2022


Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.